Soseau.Fundeni, Nr. 159, Et.8, Ap. 8 A, Sector 2, Bucuresti, Romania
ROU: +40 31 405 10 29
info@d-mark-industrieservice.com

intimitate

I. Numele și adresa persoanei responsabile

Persoana responsabilă în sensul Regulamentului general privind protecția datelor și a altor legi naționale privind protecția datelor din statele membre, precum și a altor reglementări privind protecția datelor este:

D-Mark Industrieservice SRL

Soseau.Fundeni, Nr. 159, Et.8, Ap. 8 A, Sector 2, 

Bucuresti, Romania

Tel.: +4073934794

II. Numele și adresa responsabilului cu protecția datelor

Responsabilul cu protecția datelor al persoanei responsabile este:

D-Mark Industrieservice SRL

Soseau.Fundeni, Nr. 159, Et.8, Ap. 8 A, Sector 2, 

Bucuresti, Romania

Tel.: +4073934794

E-Mail: info@d-mark-industrieservice.com

III. Informații generale despre prelucrarea datelor

1. DOMENIUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

În principiu, procesăm datele personale ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a oferi un site web funcțional și conținutul și serviciile noastre. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri are loc în mod regulat numai cu acordul utilizatorului. Se aplică o excepție în cazurile în care nu este posibilă obținerea consimțământului prealabil din motive reale, iar prelucrarea datelor este permisă de prevederile legale.

2. TEMEI LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

În măsura în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR) servește drept temei legal.

Articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR servește drept bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unui contract la care persoana vizată este parte. Acest lucru se aplică și operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru realizarea măsurilor precontractuale.

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală căreia îi este supusă compania noastră, articolul 6 alineatul (1) litera (c) GDPR servește drept temei legal.

În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice necesită prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6 alineatul 1 lit. d GDPR servește drept temei legal.

În cazul în care prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unui terț și dacă interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei în cauză nu depășesc primul interes, articolul 6 alineatul 1 lit. f GDPR servește ca temei legal. pentru prelucrare.

3. ȘTERGEREA DATELOR ȘI PERIOADA DE PĂSTRARE

Datele personale ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării nu se mai aplică. Depozitarea poate avea loc și dacă acest lucru a fost prevăzut de către legiuitorul european sau național în reglementările UE, legile sau alte reglementări cărora le este supus persoana responsabilă. De asemenea, datele vor fi blocate sau șterse în cazul în care expiră o perioadă de stocare prevăzută de standardele menționate, cu excepția cazului în care este nevoie de o stocare ulterioară a datelor pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract.

IV. Furnizarea site-ului web și crearea fișierelor jurnal

1. DESCRIEREA ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

De fiecare dată când site-ul nostru este accesat, sistemul nostru colectează automat date și informații din sistemul informatic al computerului care accesează.

Următoarele date sunt colectate aici:

(1) Informații despre tipul de browser și versiunea utilizată

(2) Sistemul de operare al utilizatorului

(3) Adresa IP anonimizată a utilizatorului   

(4) Data și ora accesului

(5) Site-uri web de pe care sistemul utilizatorului accesează site-ul nostru web

(6) Site-uri web accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul site-ului nostru web

Datele sunt stocate și în fișierele jurnal ale sistemului nostru. Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date personale ale utilizatorului.

2. TEMEI LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

Temeiul legal pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR.

3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite livrarea site-ului web pe computerul utilizatorului. În acest scop, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe toată durata sesiunii.

Interesul nostru legitim în prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR constă și în aceste scopuri.

4. DURATA DEPOZITARE

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. In cazul colectarii de date pentru furnizarea site-ului, acesta este cazul cand sesiunea respectiva s-a incheiat.

Dacă datele sunt stocate în fișiere jurnal, acesta este cazul după cel târziu șapte zile. Stocarea dincolo de aceasta este posibilă. În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau înstrăinate astfel încât nu mai este posibilă alocarea clientului apelant.

5. DREPTUL LA OBȚIONARE ȘI LA ÎNCĂLĂRARE

Colectarea datelor pentru furnizarea site-ului web și stocarea datelor în fișiere jurnal este absolut necesară pentru funcționarea site-ului. În consecință, nu există nicio posibilitate de obiecție din partea utilizatorului.

V. Utilizarea cookie-urilor

A) DESCRIEREA ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Site-ul nostru web folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate în browserul de internet sau de browserul de internet pe sistemul informatic al utilizatorului. Dacă un utilizator apelează un site web, un cookie poate fi stocat pe sistemul de operare al utilizatorului. Acest cookie conține un șir de caractere caracteristice care permite browserului să fie identificat în mod clar atunci când site-ul este apelat din nou.

Folosim cookie-uri pentru a face site-ul nostru mai ușor de utilizat. Unele elemente ale site-ului nostru necesită ca browserul care apelează să poată fi identificat chiar și după schimbarea unei pagini.

Următoarele date sunt stocate și transmise în cookie-uri:

(1) Identificator de sesiune (perioada de stocare până la sfârșitul sesiunii)

(2) Notificare de stare cookie confirmată (perioada de stocare 1 an)

B) TEMEI LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal folosind cookie-uri este articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR.

C) SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Scopul utilizării cookie-urilor necesare din punct de vedere tehnic este de a simplifica utilizarea site-urilor web pentru utilizatori. Unele funcții ale site-ului nostru web nu pot fi oferite fără utilizarea cookie-urilor. Pentru acestea este necesar ca browserul să fie recunoscut chiar și după schimbarea unei pagini.

Avem nevoie de cookie-uri pentru următoarele aplicații:

(1)  Übernahme der Stellenausschreibung bei Nutzung der Online-Bewerbung

(2) Selectarea destinatarului la utilizarea formularului de contact

Datele utilizatorului colectate de cookie-urile necesare din punct de vedere tehnic nu sunt folosite pentru a crea profiluri de utilizator.

In diesen Zwecken liegt auch unser berechtigtes Interesse in der Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

E) DURATA DEPOZITĂRII, POSIBILITATEA DE OBIECȚIE ȘI DE ÎNDEPARTARE

Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise pe site-ul nostru. Prin urmare, ca utilizator, aveți și control deplin asupra utilizării cookie-urilor. Modificând setările browserului dumneavoastră de internet, puteți dezactiva sau restricționa transmiterea cookie-urilor. Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și automat. Dacă cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, este posibil să nu mai fie posibilă utilizarea tuturor funcțiilor site-ului în întregime.

VI. Formular de contact și contact prin e-mail

1. DESCRIEREA ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Există un formular de contact pe site-ul nostru web care poate fi folosit pentru a ne contacta electronic. Dacă un utilizator profită de această opțiune, datele introduse în masca de introducere ne vor fi transmise și salvate. Aceste date sunt:

(1) Companie

(2) Numele utilizatorului

(3) Adresa de e-mail a utilizatorului

(4) Textul mesajului

Alternativ, ne puteți contacta prin adresa de e-mail furnizată. În acest caz, datele personale ale utilizatorului transmise cu e-mailul vor fi stocate.

În acest context, datele nu vor fi transmise terților. Datele vor fi folosite doar pentru procesarea conversației.

2. TEMEI LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR dacă utilizatorul și-a dat consimțământul.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor transmise în timpul trimiterii unui e-mail este articolul 6 alineatul 1 lit. f GDPR. În cazul în care contactul prin e-mail are ca scop încheierea unui contract, temeiul juridic suplimentar pentru prelucrare este Art. 6 (1) (b) GDPR.

3. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Prelucrarea datelor cu caracter personal din masca de introducere ne servește doar la procesarea contactului. Dacă contactul se face prin e-mail, acesta este și interesul legitim necesar în prelucrarea datelor.

Celelalte date personale prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc pentru a preveni utilizarea greșită a formularului de contact și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației.

4. DURATA DEPOZITARE

Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Pentru datele personale din masca de introducere a formularului de contact și cele trimise prin e-mail, acesta este cazul când respectiva conversație cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația s-a încheiat atunci când din circumstanțe se poate deduce că faptele în cauză au fost în cele din urmă clarificate.

Datele cu caracter personal suplimentare colectate în timpul procesului de trimitere vor fi șterse după o perioadă de cel mult șapte zile.

5. DREPTUL LA OBȚIONARE ȘI LA ÎNCĂLĂRARE

Utilizatorul are opțiunea de a-și revoca în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta se poate opune în orice moment la stocarea datelor sale personale. Într-un astfel de caz, conversația nu poate fi continuată.

Pentru a revoca stocarea, vă rugăm să trimiteți un e-mail responsabilului cu protecția datelor menționat mai sus

Toate datele personale care au fost salvate în timpul contactului vor fi șterse în acest caz.

VII. Drepturile persoanei vizate

Dacă datele cu caracter personal sunt prelucrate de dvs., sunteți persoana vizată în sensul GDPR și aveți următoarele drepturi față de persoana responsabilă:

1. DREPTUL LA INFORMARE

Puteți solicita confirmare de la persoana responsabilă cu privire la faptul dacă datele personale care vă privesc sunt prelucrate de noi.

Dacă o astfel de prelucrare este prezentă, puteți solicita informații de la persoana responsabilă pentru următoarele informații:

(1) scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

(2) categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;

(3) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele dumneavoastră cu caracter personal au fost sau vor fi dezvăluite;

(4) durata planificată a stocării datelor cu caracter personal care vă privesc sau, în cazul în care nu sunt posibile informații specifice în acest sens, criteriile de determinare a duratei de stocare;

(5) existența unui drept la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, a unui drept la restricționarea prelucrării de către persoana responsabilă sau a unui drept de a vă opune acestei prelucrări;

(6) existența unui drept de recurs la o autoritate de supraveghere;

(7) toate informațiile disponibile despre originea datelor dacă datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;

(8) existența procesului decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în conformitate cu Art. 22 (1) și (4) GDPR și - cel puțin în aceste cazuri - informații semnificative despre logica implicată și sfera și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Aveți dreptul de a solicita informații dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest context, puteți solicita să fiți informat cu privire la garanțiile corespunzătoare conform Art. 46 GDPR în legătură cu transmiterea.

2. DREPTUL LA RECTIFICARE

Aveți dreptul la rectificare și/sau completare către persoana responsabilă dacă datele personale prelucrate care vă privesc sunt incorecte sau incomplete. Persoana responsabilă trebuie să facă imediat corectarea.

3. DREPTUL LA RESTRICȚIA PRELUCRĂRII

În următoarele condiții, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal:

1) în cazul în care contestați exactitatea datelor cu caracter personal care vă privesc, pentru o perioadă care să permită persoanei responsabile să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

(2) prelucrarea este ilegală și refuzați ca datele cu caracter personal să fie șterse și, în schimb, solicitați restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;

(3) persoana responsabilă nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar aveți nevoie de ele pentru afirmarea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau

(4) dacă ați formulat o obiecție la prelucrare în conformitate cu Art. 21 (1) GDPR și nu este încă sigur dacă motivele legitime ale persoanei responsabile depășesc motivele dumneavoastră.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc a fost restricționată, aceste date - în afară de stocarea lor - pot fi utilizate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru a afirma, exercita sau apăra pretenții legale sau pentru a proteja drepturile unei alte persoane fizice sau juridice sau pentru sunt procesate motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dacă restricția de prelucrare a fost restricționată conform condițiilor de mai sus, veți fi informat de către persoana responsabilă înainte de ridicarea restricției.

4. DREPTUL LA ȘTERGERE

a) Obligația de ștergere

Puteți solicita persoanei responsabile să șteargă imediat datele cu caracter personal care vă privesc, iar persoana responsabilă este obligată să șteargă imediat aceste date dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

(1) Datele cu caracter personal care vă privesc nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.

(2) Vă revocați consimțământul pe care s-a bazat prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) lit. a sau articolul 9 alineatul (2) lit. a GDPR și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare.

3) Vă opuneți prelucrării în conformitate cu articolul 21 (1) GDPR și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu articolul 21 (2) GDPR.

(4) Datele personale care vă privesc au fost prelucrate ilegal.

5) Ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației statelor membre cărora le este supus persoana responsabilă.

(6) Datele cu caracter personal care vă privesc au fost colectate în legătură cu serviciile societății informaționale oferite în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) GDPR.

b) Informații către terți

În cazul în care persoana responsabilă a făcut publice datele cu caracter personal care vă privesc și este obligată să le ștergă în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) GDPR, aceasta va lua măsurile adecvate, de asemenea, de natură tehnică, pentru a proteja persoana responsabilă cu prelucrarea datelor, luând ținând cont de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, care prelucrează datele cu caracter personal, că dvs., în calitate de persoană vizată, le-ați solicitat să șteargă toate linkurile către aceste date personale sau copiile sau replicările acestor date personale.

c) Ausnahmen

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist

(1)  zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

(2)  zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;

(3)  aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;

(4)  für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder

(5)  zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

5.      RECHT AUF UNTERRICHTUNG

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.

Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

6.      RECHT AUF DATENÜBERTRAGBARKEIT

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern

(1)  die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und

(2)  die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden.

Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde.

7.      WIDERSPRUCHSRECHT

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.

Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

8.      RECHT AUF WIDERRUF DER DATENSCHUTZRECHTLICHEN EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

9.      RECHT AUF BESCHWERDE BEI EINER AUFSICHTSBEHÖRDE

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.

Disclaimer

 

Oferta noastră conține link-uri către site-uri web externe ale terților, asupra cărora nu avem nicio influență asupra conținutului. Prin urmare, nu ne putem asuma nicio răspundere pentru acest conținut extern. Furnizorul sau operatorul respectiv al paginilor este întotdeauna responsabil pentru conținutul paginilor legate. Paginile conectate au fost verificate pentru posibile încălcări legale la momentul conectării. Conținutul ilegal nu era recunoscut în momentul conectării. Cu toate acestea, un control permanent al conținutului paginilor conectate nu este rezonabil fără dovezi concrete ale unei încălcări. De îndată ce vom afla încălcările legale, vom elimina imediat astfel de legături.